Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
_NBK_
Xuất hiện:
16 Tháng mười 2011
Châm ngôn
THE MORE WE PLAY THE MORE WE LEARN
Giới thiệu về
PLAY TOGETHER, KILL TOGETHER AND HAVE FUN !!!

Trang web
Xếp hạng của Team
Natural Born Killers Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[_NBK_]bakait Người lập Team 27 Tháng ba 2012 26 Tháng mười hai 2014 - 8:12 pm
[_NBK_]HoangDung_ Team Captain 6 Tháng tám 2012 3 Tháng sáu 2013 - 6:00 pm
[_NBK_]RaMpAgE001 Team Captain 18 Tháng mười một 2011 15 Tháng hai 2015 - 10:52 am
[_NBK_]_DeMoLiShEr Team Captain 27 Tháng năm 2013 18 Tháng một 2018 - 4:22 pm
[_NBK_]swq Thành viên 25 Tháng bảy 2012 17 Tháng tám 2012 - 6:53 am
[_NBK_]estoyjodido Thành viên 24 Tháng bảy 2012 22 Tháng mười 2012 - 7:26 am
[_NBK_]michi45mofa Thành viên 19 Tháng mười một 2012 23 Tháng mười một 2012 - 12:13 am
[_NBK_]nhanlb Thành viên 20 Tháng tám 2012 15 Tháng sáu 2018 - 5:13 am
[_NBK_]BornToDoIt Thành viên 30 Tháng sáu 2012 6 Tháng tám 2012 - 1:40 pm
[_NBK_]sz_042 Thành viên 6 Tháng tám 2012 11 Tháng mười 2017 - 5:28 pm
[_NBK_]_ChriS_Style Thành viên 17 Tháng chín 2012 13 Tháng mười 2017 - 8:24 am
[_NBK_]Mr_F4_ Thành viên 20 Tháng tư 2013 22 Tháng tám 2018 - 3:49 am
[_NBK_]phongtranthanh Thành viên 30 Tháng sáu 2012 12 Tháng tám 2012 - 5:52 pm
[_NBK_]tk_misa Thành viên 8 Tháng bảy 2012 11 Tháng bảy 2016 - 1:40 pm
[_NBK_]limo_ Thành viên 25 Tháng sáu 2012 26 Tháng mười một 2012 - 1:54 pm
[_NBK_]_AUAK_ Thành viên 21 Tháng năm 2012 6 Tháng chín 2012 - 9:41 am
[_NBK_]11_noob_forever Thành viên 9 Tháng sáu 2012 28 Tháng sáu 2018 - 10:07 pm
[_NBK_]bltphuoc Thành viên 15 Tháng sáu 2012 7 Tháng tư 2016 - 7:38 pm
[_NBK_]yubeiyi0429 Thành viên 8 Tháng tám 2012 15 Tháng mười hai 2012 - 3:46 pm
[_NBK_]LateRoN Thành viên 7 Tháng năm 2012 1 Tháng năm 2013 - 9:34 am
[_NBK_]VNS_Hellboy Thành viên 27 Tháng bảy 2013 13 Tháng mười 2013 - 11:16 am
[_NBK_]Garp Thành viên 11 Tháng tám 2012 3 Tháng ba 2013 - 10:41 am
[_NBK_]GaCongNghiep Thành viên 24 Tháng bảy 2013 21 Tháng chín 2016 - 3:23 pm
[_NBK_]yesterday_ Thành viên 12 Tháng ba 2013 12 Tháng năm 2018 - 1:37 pm
[_NBK_]_Tc_hyon Thành viên 2 Tháng ba 2013 26 Tháng tám 2014 - 11:38 am
[_NBK_]VNS_Elephant Thành viên 10 Tháng mười một 2013 8 Tháng mười hai 2013 - 2:33 am
[_NBK_]sz_42 Thành viên 29 Tháng mười hai 2012 8 Tháng một 2013 - 3:11 pm
[_NBK_]_CBJ_M_RUYU Thành viên 30 Tháng mười một 2012 1 Tháng năm 2016 - 4:01 pm
[_NBK_]hix_thattinhroi Thành viên 12 Tháng mười 2012 9 Tháng mười hai 2012 - 8:59 am
[_NBK_]pig_one Thành viên 16 Tháng chín 2012 28 Tháng mười một 2012 - 3:39 pm
[_NBK_]MR_chau Thành viên 4 Tháng mười 2012 21 Tháng chín 2018 - 4:42 pm
[_NBK_]ywyixin Thành viên 1 Tháng chín 2012 25 Tháng tư 2013 - 5:27 am
[_NBK_]linhuan042 Thành viên 27 Tháng tám 2012 30 Tháng tám 2017 - 3:25 pm
[_NBK_]yubeiyi0810 Thành viên 19 Tháng tám 2012 15 Tháng mười hai 2012 - 3:47 pm
[_NBK_]wuya8801 Thành viên 29 Tháng tám 2012 29 Tháng sáu 2013 - 5:03 pm
[_NBK_]_ZG_Zhou Thành viên 20 Tháng tám 2012 2 Tháng tám 2014 - 5:04 pm
[_NBK_]noob1v1ara Thành viên 2 Tháng ba 2013 9 Tháng năm 2014 - 4:26 pm
[_NBK_]Fan_OF_Katsuni Thành viên 29 Tháng tám 2012 25 Tháng mười hai 2018 - 2:21 am
[_NBK_]VNS_Xhuy_ Thành viên 1 Tháng mười hai 2012 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[_NBK_]PHIMensur Thành viên 26 Tháng sáu 2012 2 Tháng tám 2012 - 10:55 pm
[_NBK_]Pagani Thành viên 17 Tháng mười một 2012 1 Tháng mười một 2013 - 11:07 am
[_NBK_]LameSword Thành viên 5 Tháng hai 2012 4 Tháng hai 2016 - 7:41 pm
[_NBK_]_jai_shri_ram Thành viên 26 Tháng mười một 2011 12 Tháng tư 2018 - 5:39 pm
[_NBK_]Departure_ Thành viên 21 Tháng hai 2012 17 Tháng năm 2014 - 5:17 pm
[_NBK_]VNS_Myhouse Thành viên 27 Tháng năm 2012 10 Tháng chín 2012 - 6:37 pm
[_NBK_]VNS_DT_KiSS Thành viên 5 Tháng mười một 2012 28 Tháng tư 2018 - 9:39 am
[_NBK_]mangirl2u Thành viên 15 Tháng ba 2013 Hôm qua, 6:06 pm
[_NBK_]_Freeday Thành viên 15 Tháng chín 2012 8 Tháng mười hai 2012 - 10:09 am
[_NBK_]DbZ_GohaN_o_O Thành viên 5 Tháng năm 2012 9 Tháng mười hai 2018 - 3:07 pm
[_NBK_]_NaSanSiL_ Thành viên 19 Tháng sáu 2012 18 Tháng chín 2012 - 6:42 pm
[_NBK_]Vellcor Thành viên 24 Tháng bảy 2012 4 Tháng tám 2012 - 5:28 pm
[_NBK_]_II_UsmaN_II_ Thành viên 1 Tháng mười một 2011 14 Tháng hai 2015 - 6:11 pm
[_NBK_]Fr33 Thành viên 7 Tháng tám 2012 26 Tháng mười hai 2013 - 2:20 am
[_NBK_]l_lsuki Thành viên 4 Tháng tám 2012 15 Tháng sáu 2013 - 12:17 pm
[_NBK_]anc00 Thành viên 4 Tháng tám 2012 4 Tháng hai 2018 - 9:41 am
[_NBK_]dairyman_mn Thành viên 8 Tháng mười hai 2011 13 Tháng hai 2012 - 5:06 pm
[_NBK_]binse Thành viên 5 Tháng chín 2012 20 Tháng bảy 2013 - 2:42 pm
[_NBK_]_Katrina_Kaif_ Thành viên 1 Tháng mười 2012 10 Tháng sáu 2014 - 8:46 am
[_NBK_]_XJL_Deceptions Thành viên 24 Tháng tư 2012 24 Tháng tư 2014 - 2:38 pm
[_NBK_]Shahi_Paneer Thành viên 9 Tháng một 2013 3 Tháng chín 2015 - 7:53 am
[_NBK_]dairyman_mm Thành viên 6 Tháng ba 2012 25 Tháng tám 2012 - 5:57 am
[_NBK_]_Antarc Thành viên 23 Tháng hai 2012 6 Tháng bảy 2017 - 7:47 pm
[_NBK_]Kage Thành viên 19 Tháng một 2012 1 Tháng sáu 2012 - 8:50 am
[_NBK_]Outrage Thành viên 26 Tháng hai 2012 17 Tháng sáu 2012 - 5:45 am
[_NBK_]inotorious Thành viên 20 Tháng hai 2012 16 Tháng mười 2012 - 4:28 pm
[_NBK_]railGUN_KK Thành viên 14 Tháng mười một 2011 15 Tháng năm 2012 - 3:05 pm
[_NBK_]CoAdmin Thành viên 1 Tháng mười hai 2011 9 Tháng tám 2012 - 12:53 pm
[_NBK_]MysticSpirit Thành viên 1 Tháng mười một 2011 7 Tháng mười một 2011 - 12:09 pm
[_NBK_]challenger1v1 Thành viên 26 Tháng mười 2011 17 Tháng một 2019 - 1:34 pm
[_NBK_]_Jats_d_Termi_ Thành viên 5 Tháng hai 2012 16 Tháng chín 2012 - 7:29 am
[_NBK_]_LAT Thành viên 18 Tháng mười hai 2011 11 Tháng tám 2018 - 3:35 pm
[_NBK_]CR7_WhyTwist Thành viên 6 Tháng bảy 2012 13 Tháng mười hai 2012 - 4:40 am
[_NBK_]uruhara_kisuke Thành viên 21 Tháng mười một 2011 21 Tháng mười hai 2011 - 6:56 pm
[_NBK_]Gushishu1182 Thành viên 28 Tháng năm 2012 22 Tháng tám 2012 - 4:02 pm
[_NBK_]BEST599 Thành viên 29 Tháng năm 2012 19 Tháng một 2019 - 5:28 am
[_NBK_]FeRa Thành viên 22 Tháng bảy 2012 25 Tháng tám 2014 - 1:55 pm